Energiatodistus

 

Energiatodistuksen avulla on mahdollisuus vertailla rakennusten energiatehokkuutta mm. myynti- ja vuokraustilanteessa. Energiatodistus perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen.
Kiinteistölle määritellään energiatehokkuusluokitus asteikolla A-G. Todistuksen energiatehokkuusluokitus perustuu rakenteisiin ja järjestelmiin liittyvään laskentaan.

Energiatodistuksen tekemisessä sovelletaan lakia ja asetusta energiatodistuksesta. Todistus vaaditaan uudisrakennuksilta rakennuslupamenettelyn yhteydessä sekä olemassa olevien rakennuksien ja huoneistojen osalta energiatodistus tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

• 1.6.2013, Asuinkerrostalot ja pientalot (otettu käyttöön vuonna 1980 tai sen jälkeen)
• 1.7.2014, Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset
• 1.7.2017, Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot                                                        

Energiatodistuksen saa laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta laadintapäivästä alkaen.

 

Energiatodistukset ovat tilattavista meiltä, olethan yhteydessä ja katsotaan yhdessä tarpeenne.